Yardımcı Anotlar

PLATİNİZE ANOT

Platinize Titanyum Anotlar; Titanyum metali üzerine 5-10 mm kalınlığında platin kaplanarak elde edilebilen 150-300 A/m2 akım üretebilen yardımcı anotlardır. Bu anotların deniz suyu içerisinde bile kütle kayıpları çok azdır. Yaklaşık olarak 5x10-6kg/A x yıldır. Bu anotlar genellikle deniz suyu içerisinde verimlidir. 

KMO KAPLI TİTANYUM ANOT

Karma Metal Oksit Kaplı Titanyum Anotlar; Titanyum üzerine iletkenliği çok yüksek metal oksitler kaplanarak elde edilen anotlarda kütle kaybı yok denecek kadar azdır. Anot yüzeyi polarize olmadığı için sürekli aktif halde kalır. Bu anotlar hem zemin içerisinde hem de deniz suyunda kullanılabilmektedir. Asitlere karşı tam dayanıklıdır. Deniz Suyu içerisinde 600 A/m2 akım çekebilmektedir.

DEMİR SİLİKON ANOT

Yüksek silikon oranlı dökme demir anot  çeşitli ortamlarda en etkili anot malzemelerinden biridir. Demir alaşımılı dökümle imal edilmektedir. Derin zemin yatak, deniz suyu ya da acı sularda kullanılabilir.Kütle kaybı üzerine akım üretmektedir.