Referans Elektrotlar

Referans Elektrot 

Korunan metal (katot) 'in iyonik ortam içerisindeki potansiyel yüklemesini tespit etmek için göreceli olarak referans elektrot kullanılır.

3 tip referans elektrot vardır. ;

  • Cu/CuSO4 (Bakır-Bakır Sülfat Referans Elektrot),
  • Ag/AgCl (Gümüş Gümüş Klorür Referans Elektrot)
  •  Zn/ZnSO4 (Çinko Çinko Sülfat Referans Elektrot) 

Bakır/Bakır sülfat Referans Elektroda toprak altı yapıların ölçülmesinde sık kullanılan, doygun bakır sülfat çözeltisi içine elektrolitik bakır metal daldırarak yapılan elektrottur.

Ag/AgCl tipli elektrot ise daha çok deniz suyunun kirlilik faktörlerinden etkilenmemesi ve AgCl’ nin çözünmemesi sebebiyle deniz suyundaki ölçümler için kullanılır.

Çinko tipli referans elektrotun çeliğin korozyonuna sebep olması ve boya filminde fazla potansiyel gerilimi oluşturması sebebiyle kullanılması mahsurludur. 

Boru Hatlarında , Boru zemin potansiyelini ölçmek amacıyla iki tip Bakır/Bakır Sülfat (Cu/CuSO4) referans elektrot kullanılmaktadır.

Sabit Referans Elektrot 

Trafo/Redresör ünitesinde veya Ölçü Kutusunda sabit olarak katota yakın bölgeye kurulan referans elektrottur. Ölçümlerde elektortun hep aynı yerde ve hemen hemen aynı sıcaklıkta olması doğruluk açısından faydalıdır. Bu sebeble öncelikli olarak tercih edilmelidir.

Mobil (Seyyar) Referans Elektrot 

Sabit tip referans elektrot kullanılmayan ölçü kutularında ölçüm yapma amacıyla seyyar tip referans elektrot kullanılır. Arazinin toprak olduğu yerlerde sabit tip referans elektrot yerine kullanımı daha ekonomik ve pratiktir.