Galvanik Anotlar

Katodik Koruma Sistemlerinde Başlıca 3 Tip Galvanik Anot (Kurbanlık anot ) kullanılmaktadır.

 

  1. Mg-Magnezyum Anot
  2. Al-Alüminyum Anot
  3. Zn-Çinko Anot

 

Magnezyum Anotlar

Zemin içindeki elektrot potansiyeli yüksek olduğu için, yer altı yapılarının katodik korumasında genellikle magnezyum anot kullanılır. Pratikte iki tip magnezyum anot kullanılmaktadır, bunlardan biri AZ-63 standardındaki magnezyum diğeri de yüksek potansiyelli magnezyum anottur. Kütle verimleri diğer anotlara oranla oldukça düşüktür.

KİMYASAL BİRLEŞİM
ELEMENT ALAŞIM(%)
  AZ 63 Yük.Pot
Al  5-6,5  Max 0,05
Zn 2,5-3,5 Max 0,03 
Fe Max 0,03 0,05
Si Max 0,3     Max 0,05
Cu Max 0,08   Max 0,02
Mn  0,25-0,40  0,5-1,5
Ni Max 0,003  Max 0,002

    

ELEKTROKİMYASAL PERFORMANS   

 

AZ 63  Yük. Pot.
Elektrot Potansiyeli
(Cu/CuSO4 Referens Elektrot.)
1500 mV 1700 mV
Çeliğe Karşı Devre Potansiyeli 700 mV 900 mV
Teorik Akım Kapasitesi (A.h/kg) 2000 2200
Kütle Verimi % (EN ÇOK) % 45 % 40
Kütle Kaybı (kg/A.yıl) 7,8 8,6
Yoğunluk (g/cm3) 1,7 1,7

  

 Alüminyum Anotlar

Alüminyum anotlar genelde ucuz ve hafif oluşu ve korozyon ürünleri (alüminyum tuzları ) içme suyunu kirletmedikleri için su tanklarının dış akım kaynaklı katodik korumasında yardımcı anot olarak kullanılmak üzere tercih edilirler. Çinko anotlardan 3,3 kat daha fazla akım üretirler. Yüksek dirençli elektrolitiklerde kullanılmazlar.

  

KİMYASAL BİRLEŞİM
ELEMENT ALAŞIM(%)
Zn 0,5-5,0
In  0,005-0,05
Fe En Çok 0,13
Si En Çok 0,10
Cu En Çok 0,01
Al Kalan

    

ELEKTROKİMYASAL PERFORMANS   
Elektrot Potansiyeli
(Cu/CuSO4 Referens Elektrot.)
1100 mV
Çeliğe Karşı Devre Potansiyeli 250 mV
Teorik Akım Kapasitesi (A.h/kg) 2700
Kütle Verimi % (EN ÇOK) % 95
Kütle Kaybı (kg/A.yıl) 3,5
Yoğunluk (g/cm3) 2,8

    

Çinko Anotlar

Yer altı ve sualtı yapılarında galvanik anot olarak saf çinko kullanılabilir. Özellikle gemi karina ve balast tanklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Deniz suyu gibi elektrik özgül direnci düşük olan elektrolit ortamlarda % 90 verimle akım üretebilirler.

 

KİMYASAL BİRLEŞİM
ELEMENT ALAŞIM(%)
Al 0,10-0,50
Cd 0,025-0,15
Fe En Çok 0,005
Pb En Çok 0,006
Cu En Çok 0,05
Zn Kalan

    

ELEKTROKİMYASAL PERFORMANS   
Elektrot Potansiyeli
(Cu/CuSO4 Referens Elektrot.)
1100 mV
Çeliğe Karşı Devre Potansiyeli 250 mV
Teorik Akım Kapasitesi (A.h/kg) 820
Kütle Verimi % (EN ÇOK) % 95
Kütle Kaybı (kg/A.yıl) 11,8
Yoğunluk (g/cm3) 7,1